Stosunki międzynarodowe. Międzynarodowa kariera w zasięgu ręki.

Jeżeli wiążecie swoje zawodowe życie z szeroko pojętą służbą zagraniczną, dyplomacją lub chcecie pracować w różnego rodzaju instytucjach krajowych i międzynarodowych. Jeżeli interesuje was polityka zagraniczna oraz współczesne relacje europejskie i światowe, kierunek studiów stosunki międzynarodowe jest dla was. W Krakowie z pewnością warto go studiować na Wydziale Nauk Stosowanych Społecznej Akademii Nauk. Program studiów jest idealnie dostosowany do współczesnych realiów. Uwzględnia analizę zjawisk o charakterze ekonomicznym, społecznym, politycznym, prawnym i kulturowym, które obecnie zachodzą na świecie. Wiele z zajęć dotyczy procesu integracji europejskiej oraz zasad funkcjonowania Zjednoczonej Europy. W ramach studiów dostępne są trzy specjalizacje: administracja w UE, media i komunikowanie w UE oraz biznes i współpraca na rynku europejskim.

Dzięki odpowiedniemu programowi nauczania oraz właściwemu doborowi wykładowców studenci mogą zapoznać się z funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym i nabyć podstawowe umiejętności praktyczne. Gdzie można wykorzystać zdobytą w trakcie studiów wiedzę? Przede wszystkim pracując w Instytucjach Europejskich, międzynarodowych korporacjach lub zagranicznych firmach.

Ogromnym atutem kierunku stosunki międzynarodowe w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie jest możliwość spotkań ze znanymi osobistościami ze świata polityki i dyplomacji. Zajęcia prowadzą nie tylko wybitni naukowcy, ale i praktycy polityki międzynarodowej, ambasadorzy, a także przedstawiciele świata biznesu. Co ciekawe, wybrane moduły mogą być realizowane w języku angielskim np. komunikacja międzykulturowa czy negocjacje.

Absolwent Stosunków Międzynarodowych może liczyć na szybkie znalezienie zatrudnienia. Czeka na niego praca w charakterze specjalisty w administracji publicznej, na różnych jej szczeblach. Otwarte na absolwentów tego kierunku są także organizacje pozarządowe, placówki kulturalne, massmedia oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwa krajowe, europejskie oraz światowe. Po studiach można również podjąć pracę w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków unijnych.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *