Spółka jawna czy spółka cywilna?

Zarówno spółka jawna jak i spółka cywilna są spółkami osobowymi, które mają wiele cech wspólnych. Jednak zasadniczą różnicą jest to, że na gruncie prawa cywilnego tylko spółka jawna ma podmiotowość prawną. Spółka cywilna to jedynie umowa, która łączy wspólników- to może być niekiedy kłopotliwą sytuacją. Czym różnią się te dwie spółki?

Jej pozycja od lat nie słabnie…

Spółka cywilna nie podlega wpisowi do KRS oraz do CEIDG, jednak nadawany jest jej numer REGON i NIP. Rozpatrując ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, wspólników traktuje się jako przedsiębiorców- każdy wspólnik spółki cywilnej, który jest osobą fizyczną musi mieć wpis w CEIDG. Niewątpliwym minusem spółki cywilnej jest to, że prawo cywilne nie traktuje jej jako podmiotu prawa. A więc spółka nie jest podmiotem prawa, tylko umową pomiędzy wspólnikami. Zdolność do zaciągania zobowiązań czy nabywania praw mają wspólnicy, a nie spółka. Jeśli zdecydujemy się także prowadzić spółkę cywilną, to niezbędne będzie także prowadzenie rachunku bankowego. Trzeba zaznaczyć, że rachunek jest wspólnym rachunkiem wspólników, a nie spółki.

A więc… spółka jawna będzie lepsza? Zanim podejmiesz decyzję odwiedź adwokata

Spółka jawna w przeciwieństwie do spółki cywilnej jest odrębnym podmiotem prawa: we własnym imieniu może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Ma ona własny majątek, na który składa się mienie wniesione do spółki. Spółce jawnej przysługuje też status przedsiębiorcy. Więc która spółka jest lepsza? Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć, z pewnością spółka jawna ma o wiele więcej do zaoferowania przyszłym wspólnikom. Najważniejsze, by przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej wspólnicy indywidualnie podeszli do tego problemu.

Post Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *