22
maj

Osoby bezrobotne nie powinny tylko siedzieć i czekać, aż znajdzie się jakaś, niezbyt zachęcająca oferta pracy. Ważne jest, aby działać i, aby chcieć się rozwijać. Centrum Szkoleniowe szkoleniaperfectum.pl z Warszawy…

16
maj

Zarówno spółka jawna jak i spółka cywilna są spółkami osobowymi, które mają wiele cech wspólnych. Jednak zasadniczą różnicą jest to, że na gruncie prawa cywilnego tylko spółka jawna ma podmiotowość…

15
maj

Odpowiedni wybór kierunku studiów może zapewnić nam zatrudnienie. Warto głęboko zastanowić się nad tym, jaką uczelnie wybrać i właśnie jaki kierunek. Nie warto kierować się tylko swoimi zainteresowaniami, trzeba śledzić…

4
maj

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warto mieć świadomość, że realizacja tego obowiązku kontrolowana jest przez uprawnione podmioty. Mogą one sprawdzić i ocenić…